upload i share slika

u fazi izrade za privatne potrebe